07-09-2024
     
De 9:00 A 14:00h.
Centro Social Polivalente

FESTA DOS MAIORES 2024

CONVOCATORIA:
En datas próximas enviaranse aos domicilios as cartas informativas para a asistencia á Festa dos Maiores 2024

IMPORTANTE:
- A partir deste ano será REQUISITO IMPRESCINDIBLE RECOLLER A CORRESPONDENTE INVITACIÓN persoalmente ou ao través doutra persoa.
- Non se realizarán inscricións por teléfono.
- Os cónxuxes ou parellas legais que teñan menos de 65 anos, non recibirán esta carta e terán que recoller igualmente a súa invitación.
- Ningunha persoa poderá acceder ao recinto da festa sen a correspondente invitación.

DATAS E LUGAR DE RECOLLIDA DAS INVITACIÓNS:
No Centro Social Polivalente entre as 9:00 horas e as 13:00 horas dos seguintes días:
- LUNS 15 de xullo
- LUNS 22 de xullo
- LUNS 29 de xullo
- LUNS 05 de agosto
- LUNS 12 de agosto

Tipo de Actividad
Fecha Fin
2024-09-07
Documentos