CONVOCATORIA DE PRAZAS DE TERMALISMO PARA MAIORES IMSERSO

Convócanse prazas de balnearios para o ano 2023.

PERSOAS BENEFICIARIAS: 

  • Todos os pensionistas de xubilación e incapacidade permanente
  • Pensionistas de viuvez con 55 anos cumpridos
  • Outros pensionistas ou perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego,  con 60 anos cumpridos
  • Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridad Social español, con sesenta e cinco anos cumpridos
  • Os cónxuxes de calquera idade e fillos con discapacidade igual ou superior ao 45 %

 

DATAS DE SOLICITUDE:

Prazas febreiro a agosto de 2023: Ata o 9 de xaneiro de 2023
Prazas setembro a decembro de 2023: Ata o 15 de maio de 2023

SOLICITUDES:

Preferiblemente a través da sede electrónica do Imserso (www.imserso.es)
Ou, no Centro Social Polivalente (Avda. Santa Minia, 46), concertando cita previa no número de Tfno. 981 50 99 10